Internationellt utvecklingssamarbete

Som en av medlemsorganisationerna i Olof Palmes internationella centrum arbetar Verdandi Stockholms län med sociala demokratiprojekt i Vitryssland, Gambia och Turkiet.

 

Vitryssland

Dagens Vitryssland kännetecknas av politisk ofrihet. I motsats till grannländerna i både öst och väst har Vitryssland tagit flera steg tillbaka på vägen mot demokrati, samtidigt som omstruktureringen av ekonomin har avstannat. Den sittande presidenten, Alexander Lukasjenka, har allt sedan han trädde till makten 1994 stärkt sin position på ett odemokratiskt sätt.

 

Svårt för oppositionen

Presidenten utnämner själv ett stort antal av ledamöterna till parlamentet och han har samtidigt rätt att utfärda dekret som gäller som lag. Detta har givit Lukasjenko i det närmaste oinskränkt makt. En folkomröstning i oktober 2004 gör dessutom det möjligt för Lukasjenka att kandidera som president för ett oändligt antal perioder fram i tiden.

Den nya författningen har inte erkänts internationellt och det gamla parlamentet utgör fortfarande enligt bland annat EU den legitima lagstiftande makten i Vitryssland. Den politiska oppositionen har fått det allt svårare att verka och även opolitiska organisationer har under den senaste tiden blivit utsatta för förföljelser.

Verdandi utbildar

Verdandi har med sin samarbetspartner utbildat unga och gamla i landets konstitution som myndigheterna inte följer. Samarbetspartnen på plats i Vitryssland ger också juridiskt stöd till enskilda som råkat i klameri med myndigheterna. De arbetar också med stöd och hjälp till misbrukare, arbetslösa och Hivsmittade.

 

Gambia

Missbruket av droger ökar i samhället och flyktingar från krigshärjade områden står i huvudsak för den befolkningsökning som skett de senaste åren.

 

President Yahya Jammeh har starkt begränsat yttrandefriheten i Gambia. Såväl journalister domare, regimkritiker bland befolkningen, politiker och tjänstemän fängslas regelbundet utan rättegångar från några dagar till flera månader.

Hårda straff skapar rädslor

Gambia har kvar dödsstraffet trots att 1997 års konstitution gav uppdraget att dödstraffet ska genomgå en översyn inom en tioårsperiod i syfte att avskaffa detta. Ingen översyn är gjord än idag. Istället satt i slutet av 2008 femton personer och väntade på att bli avrättade. Dessutom har journalister och regimkritiker ”försvunnit” utan att det gjorts några efterforskningar varför.

Homosexuella kan enligt en gammal lagstiftning från 1965 fängslas upp till 14 år om de utför homosexuella handlingar. Nyligen hotade Presidenten med att avrätta homosexuella. Ministrar och andra politiker samt tjänstemän tillsätts och avsätts på lösa grunder och har därmed svårt att utöva sina ämbeten. En lag förhindrar människor att kritisera presidenten och det har blivit vanligt med infiltratörer och rapportörer som anger människor som är regimkritiker eller talar illa om presidenten. 

gambiaMot den här bakgrunden har samhället blivit tystare. Få intellektuella vågar öppet säga sin mening om vad de tycker. Politiken saknar politiker som vill förändra, man är rädd för att göra fel och därmed misshaga presidenten. Många unga lämnar sin hemby för att söka lycka och arbete i stadsområdena men hamnar istället i missbruk och prostitution samtidigt som byarna utarmas på arbetskraft.

Verdandi bidrar med utbildning

Verdandi har med sin samarbetspartner bl a utbildat unga i landets konstitution och därmed har de lärt om sina rättigheter. I tio byar har arbetstillfällen för unga skapats för att de ska stanna kvar i sin hemby och utveckla den istället för att hamna i missbruk och prostitution. Hiv och Aids information ges också varje år till tusentals unga i hela landet.

 

 

Turkiet

Speciellt i de östra delarna av Turkiet är patriarkala strukturer ett stort problem som inte tillåter kvinnor att använda sig av sina rättigheter. Även om det är förbjudet enligt turkisk lag så finns det cirka 186 780 män i östra Turkiet som har mer än en fru.
Tvångsgifte och utanförskap

Unga kvinnor tvingas ofta gifta sig vid en mycket ung ålder. Cirka 5 miljoner tonåriga kvinnor har gift sig före 18 års ålder . Det är inte ovanligt att de visar sig vara den andra hustrun . Dessa äktenskap är inte registrerade och de unga kvinnorna lämnas ofta utanför samhället beroende av sina familjer och där sanktioner. Tusentals kvinnor saknar grundläggande kunskaper i att skriva och läsa. Tvångsgifte är vanligt i denna region och hedersvåld förekommer.

 

int2

 

Verdandi har byggt upp ett mansnätverk mot hedersvåld

Verdandi har med sin samarbetspartner framgångsrikt byggt upp ett mansnätverk mot hedersvåld och tvångsgiftermål i tre byar samtidigt som kvinnor i dessa byar via studier lärt om sina rättigheter och därmed stärkt och förändrat sin livssituation till det bättre.