Folkets hus i Sundbyberg

Verdandi driver inte längre verksamhet i Folkets Hus.