Aktuellt

Ny organisationsform och ny chef för Verdandis sociala företag.

Verdandis sociala företag har genomgått en omorganisation. Den tidigare Ekonomiska föreningen Trappstegen Rehab har överfört sin verksamhet och innehåll till Verdandi Stockholms distrikt. Det betyder att verksamheten nu leds av Stockholms distriktsstyrelse.

 

Kontaktperson för verksamheten:
Victor Tilling:
070-7106474
Viktor.tilling@verdandi.se

 

Kontaktperson för ekonomi och administration:
Danuta Urbansk
a:
08 714 09 50
danuta.urbanska@verdandi.org

_________________________________________________________________________