Aktuellt

Ny organisationsform och ny chef för Verdandis sociala företag.

Verdandis sociala företag har genomgått en omorganisation. Den tidigare Ekonomiska föreningen Trappstegen Rehab har överfört sin verksamhet och innehåll till Verdandi Stockholms distrikt. Det betyder att verksamheten nu leds av Stockholms distriktsstyrelse.

Kontaktperson för verksamheten: Victor Tillin: 070-7106474 – Viktor.tilling@verdandi.se

Kontaktperson för ekonomi och administration: Danuta Urbanska: 08 714 09 50 – danuta.urbanska@verdandi.org

_________________________________________________________________________