Aktuellt

Verdandis sociala företag.

Den tidigare Ekonomiska föreningen Trappstegen Rehab har överfört sin verksamhet och innehåll till Verdandi Stockholms distrikt. Det betyder att verksamheten nu leds av Stockholms distriktsstyrelse.

 

Kontaktperson för verksamheten:
Camilla Craas:
073-025 83 22
camilla.craas@verdandi.se

 

Kontaktperson för ekonomi och administration:
Danuta Urbansk
a:
08 714 09 50
danuta.urbanska@verdandi.org

_________________________________________________________________________